Beata Dubiel, Uslugi zielonych ekosystemow miejskich w ujeciu zrownowazonego rozwoju miast slaskich

W ostatnich latach można zaobserwować wzrost świadomości ekologicznej w zakresie między innymi zrównoważonego rozwoju obszarów zurbanizowanych z uwzględnieniem wykorzystania usług ekosystemów. Niezmiernie istotne jest respektowanie stanu ekosystemów i ich potencjału do dostarczania usług podczas wydawania decyzji administracyjnych w samorządach. Celem artykułu jest zaprezentowanie oraz analiza usług ekosystemów, ze szczególnym wskazaniem na korzyści pozyskiwane z terenów zielonych w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Zastosowane metody badawcze opierają się na studiach literatury z badanego zakresu oraz analizie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród gmin województwa śląskiego oraz wśród mieszkańców tego regionu. Najważniejsze wnioski nasuwające się z analizy ankiet pozyskanych z samorządów wskazują na niedocenianie problemu ochrony przyrody w miastach. Na problemy te jako istotne wskazują natomiast wyniki ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców województwa śląskiego.