Jaroslaw Przybytniowski, Wiedza ekologiczna czynnikiem wzrostu swiadomosci i zachowan mieszkancow wojewodztwa swietokrzyskiego

Celem badań w niniejszym artykule jest analiza czynnika wiedzy ekologicznej, jako determinanta wzrostu świadomości i zachowań mieszkańców województwa świętokrzyskiego. W oparciu o tak postawiony cel badawczym została sformułowana hipoteza, iż świadomość mieszkańców województwa świętokrzyskiego w zakresie wzrostu świadomości i zachowań „wymusza” potrzebę pozyskiwania wiedzy ekologicznej, która towarzyszy wszelkim działaniom związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa ekologicznego . Niniejszy problem, oraz hipoteza badawcza będzie analizowana teoretycznie, gdzie zaprezentowane zostanie znaczenie wiedzy jako czynnika wzrostu świadomości mieszkańców, jak też empirycznie, gdzie zostaną przedstawione wyniki badań własnych, przeprowadzonych za pośrednictwem metody ankietowej w latach 2015-2016, wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.