Pawel Dziekanski, Przestrzenne nierownosci infrastruktury i srodowiska gmin wiejskich wojewodztwa swietokrzyskiego w kontekscie renty polozenia

W artykule przeanalizowano przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury i środowiska gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego w oparciu o miarę syntetyczną w 2010 r. i 2015 r. w aspekcie renty położenia. Syntetyczna miara wskazuje na różny poziom badanych jednostek. Jej wartość wahała się w granicach 0,23 do 0,43 w 2010 r. i 0,23 do 0,43 – wg metody bezwzorcowej oraz w 2010 – 0,63 do 0,86, w 2015 – 0,63 do 0,84 wg miary opartek na odległości w rzeczywistej przestrzeni z metryką euklidesową. Ocena przestrzennego zróżnicowania infrastruktury i środowiska wymaga uwzględnienia wielu różnych elementów, a ich dobór może mieć istotny wpływ na uzyskane wyniki. Infrastruktura jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju regionu, a jej niedostatki decydują o niskim standardzie życia, utrudnieniach w gospodarowaniu. Środowisko stanowi naturalną barierę wzrostu gospodarczego.