Ilona Molenda-Grysa, Ekologiczne rolnictwo jako zrownowazony system gospodarowania

W opracowaniu zaprezentowano koncepcję rolnictwa ekologicznego określanego jako system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Ponadto podjęto próbę identyfikacji czynników sprzyjających lub utrudniających rozwój ekorolnictwa. Przedstawiono badania, których celem jest klasyfikacja województw pod względem rozwoju rolnictwa ekologicznego. Aby zrealizować cel, zastosowano metodę badawczą, sprowadzającą wybrane cechy ilościowe do porównywalnych i umożliwiającą dokonanie klasyfikacji województw według typów o największym, średnim oraz najmniejszym stopniu rozwoju rolnictwa ekologicznego.