Pawel Kozubek, Transport wodny srodladowy w systemie transportowym Polski

Jednym z podstawowych celów polityki transportowej, mającej wpływ na krajowy system logistyczny jest zrównoważony rozwój transportu. Wiąże się to m. in. z potrzebą rozwoju gałęzi transportu bardziej przyjaznych dla środowiska, do których należy zaliczyć transport wodny śródlądowy. Celem artykułu jest prezentacja roli i znaczenia transportu wodnego śródlądowego w systemie transportowym Polski, będącym elementem Systemu Logistycznego Polski. W szczególności przedstawione zostały drogi wodne w Polsce oraz przewozy ładunków wykonywane żeglugą śródlądową.