Katarzyna Chojnacka, Panstwo wobec rodziny - studium przypadku

Rodzina już w starożytności uważana była za podstawową i najważniejszą grupę społeczną, na której opierało się całe społeczeństwo. Jednak, jak pokazuje rzeczywistość, już nie zajmuje ona w życiu współczesnego człowieka pierwszego miejsca. Na przestrzeni lat wykształciła się również inna, nowa hierarchia dóbr rodzinnych.
W niniejszym artykule wskazano jakie obszary działalności Państwa (traktowanego jako: zbiór instytucji, podejmujących zadania dotyczące rzadkich zasobów, czyli są to „ludzie i urzędy” ) i tradycyjnej rodziny (opisanej w sposób ekonomiczny i społeczny) wymagają głębszego zbadania i pogłębionej refleksji. Na potrzeby niniejszego tekstu autorka przyjęła, że jego celem będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy instytucja rodziny na przestrzeni czasu w Polsce traktowana była z odpowiednią „troską” przez Państwo? Ponadto spróbowała ustalić czy państwo stosowało jedną długofalową strategię względem rodziny, która pozwalałaby na jej rozwój i zniwelowała negatywne konsekwencje oddziaływania na nią „zagrożeń współczesności”.