Slawomir Pastuszka, Ilosciowe i jakosciowe czynniki rozwoju regionalnego

Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie i omówienie czynników mających znaczenie dla rozwoju regionalnego. Do osiągnięcia tego celu wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu polskiej i obcojęzycznej. Ustalono, że czynniki ilościowe rozwoju regionalnego zostały wzmocnione, a w przypadku niektórych regionów zastąpione przez czynniki jakościowe. Wśród nich kluczowe znaczenie odgrywają czynniki wewnętrzne: ludzie z ich kompetencjami, przedsiębiorczością, umiejętnością i chęcią do współpracy, sprawna administracja, instytucje naukowo-badawcze. Dbałość o nie jest wyzwaniem szczególnie ważnym dla władzy publicznej, która powinna tworzyć ramy instytucjonalne dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych.