Joanna Grzela, Panstwa nordyckie wobec Agendy na Rzecz Zrownowazonego Rozwoju ONZ

Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju to dla Skandynawów ambitny i konieczny cel. Współpraca nordycka na rzecz zrównoważonego rozwoju jest oparta na definicji i koncepcji Komisji Bruntdland. Nordycka Rada Ministrów przyjęła strategię zrównoważonego rozwoju w 2013 roku. Jej ogólnym celem jest stopniowe przekształcanie państw regionu w bardziej zrównoważone społeczeństwa dobrobytu. Strategia przewiduje długoterminowe wytyczne dla działalności Nordyckiej Rady Ministrów aż do 2025 roku. Zrównoważony rozwój jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed którym stoi współczesny świat. Państwa nordyckie działając na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, realizują globalne cele zrównoważonego rozwoju ONZ.