Agata Szydlik-Leszczynska, Globalny wymiar zmian lokalizacji dzialalnosci gospodarczej

W artykule podjęto kwestię zmian lokalizacji działalności gospodarczej oraz zwiększania się znaczenia terytoriów dotychczas słabiej rozwiniętych w kontekście procesów globalizacyjnych. Zwrócono uwagę na dekoncentrację produkcji w układzie międzynarodowym oraz wiodącą rolę obszarów metropolitalnych w rozwoju regionów. Terytoria słabiej dotychczas uprzemysłowione są obszarem, gdzie przenoszona jest działalność produkcyjna o niższym stopniu zaawansowania technologicznego. Jednocześnie obszary metropolitalne zachowują istotna przewagę w dostarczaniu specjalistycznych usług i wiedzy.