Edyta Lyzwa, Zmiana jako stymulanta rozwoju przedsiebiorstw

Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska zmian oraz jej znaczenia w procesach rozwojowych przedsiębiorstw. Zdolność do innowacji procesowych przyjęto jako mierzalny wyraz otwartości przedsiębiorstw na zmiany. Realizując cel omówiono definicję i rodzaje zmian, źródła zmian, modele zarządzania zmianą i opór wobec zmiany. Zwrócono uwagę na tworzenie kultur organizacyjnych umożliwiających podmiotom zmianę. W treści artykułu wykorzystano dorobek nauk z zakresu zarządzania, psychologii i ekonomii, korzystając z analitycznych i statystycznych metod badawczych.