Jaroslaw Marczak, Krystyna Piotrowska-Marczak, Daniny publicznoprawne a samodzielnosc finansowa gmin polskich i hiszpanskich. Studium porownawcze

Przedmiotem artykułu jest analiza zakresu samodzielności finansowej gmin polskich i hiszpańskich przez pryzmat dochodów pochodzących z danin, przede wszystkim podatków. Daniny są podstawowym źródłem dochodów publicznych. Jednakże w każdym państwie są różne podatki i opłaty i różny zakres władztwa podatkowego, co decyduje o zakresie samodzielności finansowej. W tym celu zostały przeprowadzone badania obejmujące lata 2006-2014 (2015) źródeł zarówno polskich i hiszpańskich. W pracy zostały wykorzystane także akty prawne oraz literatura poświęcona gospodarce finansowej samorządu lokalnego, przede wszystkim gminnego.