Anna Sobieraj, Efektywnosc finansowa spolek przemyslu spozywczego notowanych na GPW

Efektywność przedsiębiorstwa, rozumiana jest jako stosunek efektów do poniesionych nakładów. Od strony nakładu, efektywność może być mierzona w zależności od wykorzystanego zasobu materialnego (np. kapitału własnego, majątku) lub kapitału intelektualnego. Tak rozumianą efektywność można ocenić, wykorzystując wskaźniki z różnych obszarów analizy finansowej, tj. rentowność, sprawność lub wydajność i określić mianem efektywności finansowej.
Celem opracowania jest określenie efektywności finansowej sektora spożywczego. Do analizy zostały wybrane spółki sektora spożywczego, notowane na GPW. W badaniach wykorzystano miary charakteryzujące efektywność w obszarze rentowności, wydajności i sprawności działania.