Malgorzata Garstka, Czynniki przemawiajace za podjeciem decyzji przyjeciu statusu jednostki mikro lub malej. Odpowiedzialnosc jednostki

Celem artykułu jest zidentyfikowanie czynników, przemawiających za podjęciem decyzji o przyjęciu statusu jednostki mikro lub małej oraz analiza ich oddziaływania w kontekście odpowiedzialności wobec użytkowników sprawozdań finansowych. Analiza wskazała na dwa czynniki: chęć zmniejszenia ujawnień w sprawozdaniu oraz chęć uproszczenia zasad jego sporządzania w zakresie wyceny, a przez to uproszczenia ewidencji. Podjęcie decyzji powinno być rozważane z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności jednostki, wyrażającej się tu w odpowiedzialności za ilość i jakość informacji dostarczanej użytkownikom sprawozdania i zapewniającej poznanie przez nich prawdziwego obrazu jednostki. Osoby ją podejmujące powinny prezentować właściwe postawy etyczne. Metodą badawczą jest analiza regulacji prawnych, literatury oraz wnioskowanie.