Marek Leszczynski, Bezpieczenstwo jako dobro publiczne w warunkach erozji panstw narodowych

Państwu narodowemu tradycyjnie przypisane zostały określone funkcje do wypełnienia. Jedną z nich jest funkcja bezpieczeństwa w rozumieniu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Architektura gospodarki globalnej doprowadziła do zmian w postrzeganiu państw narodowych – ich erozji. Współcześnie państwa (na skutek splotu działań o charakterze ekonomicznym i politycznym) przeorientowały się w kierunku państwa „neoliberalnego”. Dysfunkcjonalność struktur państwowych skłania do postawienia pytania o rosnącą rolę instytucji ponadnarodowych w rozwiązywaniu kwestii bezpieczeństwa oraz współczesne postrzeganie tzw. pomocy rozwojowej dla obszarów dysfunkcjonalnych. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, państwo narodowe, doba publiczne