Anna Krzysztofek, Spoleczna odpowiedzialnosc przedsiebiorstw - wspolpraca administracji publicznej z biznesem

W ciągu ostatnich kilku dekad na świecie, a od co najmniej kilkunastu lat także w Polsce, koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu rozwija się dynamicznie. Jednym z podstawowych założeń CSR jest uwzględnianie przy prowadzonej działalności gospodarczej interesów różnych społeczności oraz organizacji. Koncepcja ta jest również jednym z najważniejszych priorytetów Unii Europejskiej, a tym samym państw członkowskich. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zaowocowało wieloma inicjatywami wspierającymi rozwój sektora społecznego w Polsce. Stało się tak głównie ze względu na promowanie dialogu społecznego oraz partnerstwa i współpracy biznesu z samorządem lokalnym poprzez różnego rodzaju projekty dofinansowane ze środków unijnych. Celem artykułu jest przedstawienie społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście współpracy przedsiębiorstw, biznesu ze społecznością lokalną oraz administracją publiczną.