Olga Braziewicz-Kumor, Duza odpowiedzialnosc malego biznesu - CSR a MSP w Polsce

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) stała się w ostatnich latach pojęciem mocno eksploatowanym, nośnym i szeroko dyskutowanym. Niezależnie od teorii, idea ta zaczyna mieć sens dopiero wtedy, gdy jest realizowana z praktyce. Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny zdaje się być domeną korporacji, a nie mniejszych firm. A to właśnie w sektorze MSP drzemie niewykorzystany potencjał takich działań. Celem artykułu jest szkic problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu właśnie przez pryzmat sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, począwszy od krótkiej historii pojęcia CSR, jego ewolucji, po bariery hamujące sektor, ale i potencjalne i faktyczne korzyści, jakie może przynieść realizacja tej idei. Zestawienie i analiza różnorakich raportów i badań w tej dziedzinie pozwoliło na sformułowanie wniosków i rekomendacje działań rozszerzających ideę CSR wśród polskich przedsiębiorców.