Rafal Bielawski, Synergizm idealizmu i realizmu epistemologicznego w zarzadzaniu

Zarządzanie, jako nauka ma charakter eklektyczny i wielopłaszczyznowy. Jak każda refleksja intelektualna nad otaczającym światem opiera się na pewnych racjonalnych zasadach myślenia. Z epistemologicznego punktu widzenia występuje ścieranie się w obszarze szeroko rozumianej nauki koncepcji idealistycznych i realistycznych. Artykuł jest próbą odniesienia tego zagadnienia do nauk o zarządzaniu.