Barbara Zbroinska, Konkurencyjnosc przedsiebiorstw i regionow w ujeciu teorii instytucjonalnej

W artykule zaprezentowano alternatywne podejście do badania konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów polegające na zastosowaniu analizy instytucjonalnej. Celem jest wykazanie zbieżności kryteriów oceny konkurencyjności stosowanych w rankingach Światowego Forum Gospodarczego (WEF) i Banku Światowego (Doing Business DB) z kryterium oceny instytucji. Na gruncie ekonomii instytucjonalnej tym kryterium są koszty transakcyjne służące do porównywania poziomu koordynacji procesów gospodarczych w różnych rozwiązaniach instytucjonalnych. Międzynarodowy ranking swobody prowadzenia działalności DB posługuje się miarami liczby procedur i czasu, którymi zazwyczaj mierzone są koszty transakcyjne. Ranking konkurencyjności międzynarodowej WEF wśród kryteriów eksponuje instytucje, których jakość determinuje poziom kosztów transakcyjnych. Koszty transakcyjne wzbogacają wiedzę o relacjach międzyorganizacyjnych, co ma kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych biznesu.