Tadeusz Oleksyn, Edward Taylor kilka zywotow polskiego szkota

Celem tego opracowania jest refleksja nad fenomenem kreatywności, interdyscyplinarności i twórczości Profesora, zwrócenie uwagi na kwestie, gdzie Jego wkład był największy oraz na wyzwania, na które wskazywał. Celem jest także ustalenie, co i w jakim stopniu z myśli Profesora przetrwało próbę czasu, jest ważne i aktualne także dzisiaj i może być inspiracją dla współczesnych polskich naukowców i dydaktyków, a także dla szerszego grona czytelników – zapewne głównie ekonomistów i studentów.