Alojzy Czech, Edward Taylor - ekonomista i czlowiek nauki

Artykuł jest przeglądem dorobku wybitnego polskiego ekonomisty Edwarda Taylora. Pracował naukowo w zakresie spółdzielczości, teorii ekonomii, problematyki pieniądza, skarbowości. Nadto pisał rozprawy z historii myśli ekonomicznej oraz kształcenia ekonomicznego na studiach uniwersyteckich. Jest to dorobek obszerny, zawiera monografie, rozprawy i artykuły, podręczniki, skrypty, przyczynki, recenzje, sprawozdania. Całość liczy ok. 300 pozycji. W niemal każdej publikacji odnaleźć można jego niezależne stanowisko. Urodzony w Kielcach w 1884 roku, Taylor studiował w Krakowie, tam osiągnął promocje naukowe, pracował w instytucjach spółdzielczych Galicji. W okresie międzywojennym i po wojnie był profesorem Uniwersytetu Poznańskiego. W 1949 roku odsunięty przez władze komunistyczne od nauczania. Na krótko powrócił w latach odwilży październikowej. Zmarł w Poznaniu w 1964 roku. Uważany jest za zwolennika ekonomii neoklasycznej, twórcę i lidera poznańskiej szkoły ekonomii.