Izabela Konieczna, Zakres dzialan spoldzielni mleczarskich z wojewodztw swietokrzyskiego i malopolskiego zwiazanych z tworzeniem wartosci dla klienta w obszarze logistyki dystrybucji

Propozycja wartości dla klienta jest jednym z elementów tworzących model biznesowy. Obejmuje ona swoim zasięgiem poszczególne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym logistykę dystrybucji. W ramach logistyki dystrybucji podejmowane są działania mające tworzyć wartość dla klienta zarówno realizowane samodzielnie przez określone przedsiębiorstwo, jak i będące przedmiotem outsourcingu. Celem artykułu jest identyfikacja działań tworzących wartość dla klienta w obszarze logistyki dystrybucji jakie podejmują spółdzielnie mleczarskie z województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Przedmiotem badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli spółdzielni mleczarskich była identyfikacja działań tworzących wartość dla klienta w obszarze logistyki dystrybucji realizowanych, kontrolowanych i zlecanych innym podmiotom, działań zlecanych i niekontrolowanych oraz działań niewystępujących w spółdzielni na następujących rynkach: województwo macierzyste, pozostałe województwa, rynek UE oraz inne główne rynki.