Ewa Wierzbicka, Znaczenie bancassurance dla bankow spoldzielczych

Działając w konkurencyjnym otoczeniu banki spółdzielcze, aby przetrwać muszą szukać nowych form aktywności i nowych źródeł przychodów poza podstawową działalnością, a także partnerów do współpracy. Adaptacja banków do zmian w potrzebach klientów z wykorzystaniem nowych możliwości technicznych staje się niezbędna, jednak może być niewystarczająca, bowiem zmiany trzeba wyprzedzać i kreować. Bancassurance jako forma współpracy ubezpieczycieli i banków nie jest nowością w polskim systemie finansowym, funkcjonuje prawie od 20 lat. Zakłady ubezpieczeń są naturalnym sprzymierzeńcem dla banków w pozyskiwaniu klientów. Sprzedaż ubezpieczeń umożliwia bankowi transfer części ryzyka na ubezpieczyciela a także zwiększenie zysków z marż. Autorka udowadnia, że współpraca ubezpieczycieli i banków ma przyszłość i powinna być rozwijana. Zmiany w regulacjach wymagają dostosowania się banków spółdzielczych do wymagań nadzorcy i tworzenia nowej strategii biznesowej zapewniającej ochronę konsumentów nabywających ubezpieczenia w bankach.