Pawel Dziekanski, Kostyantin Shaposhnykov, Zroznicowanie przestrzenne sytuacji finansowej gmin a problem doboru zmiennych do badania

Odzwierciedleniem istniejącej sytuacji ekonomicznej gminy jest budżet, który wpływa na funkcjonowanie i rozwój społeczności lokalnych. Celem opracowania jest analiza przestrzennego zróżnicowania sytuacji finansowej gmin województwa świętokrzyskiego z wykorzystaniem miary syntetycznej. Prowadzona analiza obejmujący porównanie sytuacji w 2010 i 2015 r. Badane gminy charakteryzują się niską wartością miary syntetycznej oraz niewielkim zróżnicowaniem przestrzennym. Najlepsze okazały się Sitkówka-Nowiny, Morawica, Tuczępy; najsłabsze – Dwikozy, Imielno, Bliżyn. Wartość miary uzależniona jest od charakteru gospodarczego gmin a także m.in. samodzielności finansowej, poziomu dochodów własnych, podatków lokalnych. Otrzymane mierniki uzależnione są od ilości i rodzaju przyjętych zmiennych do badania.