Piotr Misztal, Efektywnosc bankow spoldzielczych w Polsce na tle innych krajow czlonkowskich Unii Europejskiej

Ze względu na specyfikę swojej działalności banki spółdzielcze nie kierują się maksymalizacją zysku tak jak typowe banki komercyjne. Jednakże ważnym warunkiem niezakłóconego funkcjonowania banków spółdzielczych jest efektywność ich działania. Stąd celem niniejszej publikacji jest analiza porównawcza efektywności banków spółdzielczych w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem banków spółdzielczych w Polsce. W tekście wykorzystano metodę badawczą opartą na studiach literaturowych z zakresu bankowości oraz metody statystyczno-opisowe na podstawie danych publikowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych z siedzibą w Brukseli.