Zbigniew R. Wierzbicki, Determinanty zmian strategii i modeli biznesowych bankow spoldzielczych

Celem rozważań jest zwrócenie uwagi na podstawowe determinanty uzasadniające szybkie przygotowanie i wdrożenie zasadniczych zmian w strategii i modelach biznesowych banków spółdzielczych w Polsce. Sektor banków spółdzielczych stoi obecnie przed szeregiem egzystencjalnych wyzwań. Kumulacja tych wyzwań wynika ze splotu wielu okoliczności związanych zarówno ze zmianami technologicznymi jak i zmianami regulacyjnym, w tym m.in. CRDIV i CRR. Spektakularne kłopoty kolejnych dużych banków spółdzielczych uzasadniają pytanie o przyczyny strategicznych niedomagań w systemie bankowości spółdzielczej, a także o to jaka jest przyszłość banków spółdzielczych. Czy podołają wyzwaniom konkurencji ze strony banków komercyjnych i wyzwaniom technologicznym? Determinuje to zmiany w strategii i w modelach biznesowych oraz metodach zarządzania. Rozważania oparte są na analizie literatury przedmiotu, jak też na osobistych obserwacjach i analizach krytycznych strategicznych obszarów bankowości spółdzielczej.