Jozefa Famielec, Przedsiebiorczosc - podstawa spoldzielczosci, bankowosci i samorzadnosci

Do ważnych obszarów współczesnej myśli ekonomicznej należy przedsiębiorczość jako wolna i odpowiedzialna działalność gospodarcza ludzi w różnych obszarach, w tym w spółdzielczości, bankowości i samorządach. Działalność taką podejmują przedsiębiorcy jako osoby prawne i organizują ją w postaci przedsiębiorstwa. Celem opracowania jest próba wskazania teoretycznych podstaw przedsiębiorczości oraz podstawowych jej paradygmatów. Opracowanie ma charakter teoretyczny i stanowi wykorzystanie dorobku naukowego autorki oraz własnych doświadczeń badawczych, na tle ważniejszych publikacji w literaturze.