Stanislaw Flejterski, Stabilny i zrownowazony system finansowy z perspektywy zrownowazonego rozwoju ekonomicznego

Współczesne otoczenie gospodarcze i finansowe odznacza się silną konkurencją i rosnącą złożonością. Celem artykułu jest zaprezentowanie niektórych aspektów związanych ze stabilnym i zrównoważonym systemem finansowym, w szczególności jego rolą w zrównoważonym rozwoju ekonomicznym. Efektywny system finansowy jest fundamentem dobrze funkcjonującej gospodarki. Sektor finansowy kształtowany jest przez rynki i instytucje finansowe, głównie przez banki. Sukces banków nie jest już determinowany wyłącznie przez zyskowność.