Slawomir Juszczyk, Rafal Balina, Marta Idasz-Balina, Wewnetrzne uwarunkowania dzialalnosci prospolecznej bankow spoldzielczych w Polsce

Celem głównym badań było określenie czynników wewnętrznych charakteryzujących wielkość wsparcia przekazywanego na rzecz społeczności lokalnych w ramach działalności związanej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu przez polskie banki spółdzielcze. Badania przeprowadzono na grupie 56 banków spółdzielczych, co stanowiło blisko 10% wszystkich banków spółdzielczych działających w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że działalność prospołeczna banków spółdzielczych uwarunkowana była przede wszystkim wielkością banku. Ponadto stwierdzono, że banki spółdzielcze decyzje na temat wielkości środków przekazywanych na cele społeczne podejmują w oparciu o bieżącą sytuację, (tj. aktualnego zysku, wielkości obliga kredytowego oraz liczby klientów) oraz z uwzględnieniem zachowania bezpieczeństwa finansowego wyrażonego poziomem współczynnika wypłacalności z roku ubiegłego.