Jerzy Banka, Istota i specyfika bankowosci spoldzielczej

Potrzeba budowania lokalnych instytucji finansowych jakimi są banki spółdzielcze stała się dla społeczności lokalnych wyznacznikiem drogi dla wspierania przedsięwzięć inwestycyjnych. Celem opracowania jest analiza i ocena specyfiki banków spółdzielczych, jako istotnych podmiotów gospodarki lokalnej. Banki spółdzielcze, posiadają odpowiednio utworzone rezerwy celowe i ogólne na ryzyko kredytowe, ale jakość portfela kredytowego sektora bankowego jest bardzo dobra. Polski system bankowy jest stabilny, bezpieczny. Sektor bankowości spółdzielczej z uwagi na swój lokalny charakter działania oraz sieć placówek umiejscowionych w terenie, uczestniczy w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, wspieraniu samorządów. Bankowość spółdzielcza, aktywnie włączyła się w pozyskiwanie środków unijnych. Zmiany jakie dokonują się w sektorze bankowości spółdzielczej będą miały wpływ na prowadzoną działalność sprzedażową oraz bezpieczeństwo banku spółdzielczego.