Stanislaw Matejkiewicz, Urszula Karpinska, Bank Spoldzielczy w Kielcach w poszukiwaniu swojego miejsca w regionie

Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie wydarzeń związanych z ruchem spółdzielczym z okazji 115 rocznicy Banku Spółdzielczego w Kielcach. Bagaż doświadczeń Banku zapisanych na przestrzeni lat potwierdza, że jest to instytucja finansowa stojąca bardzo blisko lokalnych społeczności. Udziałowcami Banku są mieszkańcy Kielc oraz osoby z terenu województwa świętokrzyskiego: rolnicy, rzemieślnicy, przedsiębiorcy, naukowcy, urzędnicy oraz ludzie wykonujący wolne zawody, dla których rozwój regionu nie jest obojętny. Dzięki ich poświęceniu i oddaniu Bank do dnia dzisiejszego funkcjonuje w dobrej kondycji ekonomicznej i świętuje kolejną 115 rocznicę swej działalności. Historia bankowości spółdzielczej pokazuje, że instytucje te gwarantują stabilność i ochronę lokalnego systemu finansowego.