Wprowadzenie do czesci I, Zdzislaw Kupczyk

Bankowość spółdzielcza stanowi fundament gospodarczej suwerenności społeczności
lokalnych oraz posiada zdolność mobilizowania lokalnego kapitału – finansowego
i społecznego. Spółdzielcze formy gospodarcze są w Polsce historycznie
zakorzenione.