Ilona Molenda-Grysa, Terapie naturalne jako uslugi poprawiajace jakosc zycia - wyniki badan ankietowych

W opracowaniu zaprezentowano korzyści wpływające na poprawę jakości życia, jakie można uzyskać dzięki zabiegom w gabinetach terapii naturalnych. Dokonano przeglądu definicji jakości życia w aspekcie podejmowanej w artykule problematyki. Przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w województwie świętokrzyskim na 202-osobowej grupie powyżej 35. roku życia pod kątem ich preferencji i zainteresowania terapiami naturalnymi. Wnioski z badań posłużyły właścicielom jednego z działających na kieleckim rynku gabinetów terapii naturalnych do wprowadzenia rozwiązań poprawiających jakość świadczonych usług dostosowanych do wymagań klientów.