Mariusz Wozniakowski, Telemedycyna jako czynnik rozwoju jakosci zycia spoleczenstwa informacyjnego

Współczesne społeczeństwo w coraz większym stopniu nosi znamiona społeczeństwa informacyjnego. Na tym tle coraz bardziej powszechne stają się praktyki związane z wyszukiwaniem w Internecie porad medycznych, wymiana poglądów na temat placówek ochrony zdrowia i lekarzy. Wychodząc naprzeciw tym zmianom dokonuje się obecnie swoista rewolucja w ochronie zdrowia, polegająca na szerokim wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. E-medycyna w krajach rozwiniętych jest dziś postrzegana jako jeden z filarów systemu ochrony zdrowia. Komisja Europejska wskazuje, że e-medycyna jest potencjalnym rozwiązaniem dla państw członkowskich w utrzymaniu stabilności krajowych systemów ochrony zdrowia, co w konsekwencji może bezpośrednio przełożyć się na jakość życia mieszkańców. W opracowaniu skupiono się na przedstawieniu pojęcia telemedycyny i pojęć pokrewnych oraz prezentacji wybranych trendów na rynku usług telemedycznych wraz z możliwym ich wpływem na podniesienie jakości życia pacjentów. Słowa kluczowe: telemedycyna, e-zdrowie, e-health, ochrona zdrowia