Agnieszka Wojtowicz, Barbara Wojtowicz, Michal Nessel, Wykorzystanie narzedzi psychologicznych do pomiaru jakosci zycia mieszkancow terenow zurbanizowanych

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania dwóch narzędzi psychologicznych: Skali Satysfakcji z Życia (SWLS) oraz Kwestionariusza Orientacji Życiowej (SOC-29) do analizy poziomu jakości życia mieszkańców terenów zurbanizowanych, poprzez zaprezentowanie badania związków satysfakcji z życia, koherencji i zadowolenia z usług publicznych wśród 100 mieszkańców dwóch rejonów Krakowa. Zaobserwowano, że poziom satysfakcji z życia był wyższy wśród mieszkańców rejonów z dobrymi połączeniami komunikacyjnymi, bliskością sklepów, szkół, ośrodków zdrowia, uczelni oraz terenów zieleni, niż u mieszkańców dzielnicy z niewielką bazą usługową, edukacyjną, kulturalną oraz słabo skomunikowaną z resztą miasta. Stwierdzono również, że niezależnie od miejsca zamieszkania, wraz ze wzrostem poczucia koherencji wzrastał poziom satysfakcji z życia, natomiast satysfakcja z życia zmniejszała się wraz z wiekiem badanych.