Mariola Chrzanowska, Nina Drejerska, Zroznicowanie regionalne jakosci zycia w Polsce - wielowymiarowa analiza porownawcza z wykorzystaniem metodologii OECD

Głównym celem artykułu było grupowanie województw o podobnej jakości życia w oparciu o metodologię OECD i wybrane metody WAP (metodę Warda oraz k-średnich). Niezależnie od metody 9 na 16 województw przypisano do tych samych grup. Pierwsze skupienie (województwa: łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie, lubuskie) charakteryzuje się niższą jakością życia niż drugie (mazowieckie, podlaskie, wielkopolskie, opolskie, pomorskie).