Elzbieta Szczygiel, Obiektywna i subiektywna ocena ubostwa gospodarstw domowych wedlug miejsca zamieszkania

Artykuł prezentuje obiektywną i subiektywną ocenę ubóstwa wśród gospodarstw domowych, rozpatrywaną ze względu na miejsce zamieszkania członków gospodarstwa: wielka aglomeracja miejska, miasto i wieś. Celem analizy jest wykazanie i ocena istotnych zależności między obiektywną granicą ubóstwa (określaną na podstawie wybranych parametrów rozkładu dochodów i wydatków gospodarstw), a oceną subiektywną opartą na analizie oceny użyteczności dochodu (metoda lejdejska B.M.S. van Praaga). Zakłada się, że dochody graniczne, obliczane na podstawie obiektywnej linii ubóstwa, są niższe niż te, obliczane na podstawie oceny subiektywnej, a dodatkowo różnią się one ze względu na miejsce zamieszkania członków gospodarstwa domowego. Analiza przeprowadzona została w oparciu o dane nieidentyfikowane GUS, pochodzące z badania Budżetów Gospodarstw Domowych z lat 2003, 2006, 2009 oraz 2012.