Aldona Migala-Warchol, Porzadkowanie i klasyfikacja krajow Unii Europejskiej wedlug syntetycznego miernika poziomu zycia

Celem publikacji jest uporządkowanie i klasyfikacja krajów Unii Europejskiej według utworzonego syntetycznego miernika poziomu życia. W artykule zostanie zaprezentowany syntetyczny miernik poziomu życia mieszkańców krajów Unii Europejskiej utworzony ze wskaźników powstałych dla następujących determinant: ekonomia i finanse, nauka i technologia, zdrowie, edukacja i warunki życia. Dane źródłowe zostały pobrane z baz danych Eurostatu. Z cząstkowych wskaźników utworzony został syntetyczny miernik poziomu życia mieszkańców krajów Unii Europejskiej, jako średnia wskaźników obliczonych dla poszczególnych determinant. Na jego podstawie utworzony został ranking krajów UE, jak również powstała klasyfikacja krajów podobnych względem w/w wskaźników.