Zenon Stachowiak, Dylematy metodologiczne doboru wyznacznikow, wskaznikow i miernikow poziomu bezpieczenstwa ekonomicznego gospodarstw domowych

Artykuł prezentuje rozważania ukierunkowane na identyfikację i charakterystykę instrumentów oceny poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych. Kwestie te zależąc od wielu uwarunkowań ujawniają liczny zbiór dylematów, które trzeba rozwiązać. Wśród nich są dylematy metodologiczne dotyczące rozpoznania istoty pojęć gospodarstwo domowe i bezpieczeństwo ekonomiczne oraz wyznaczników, wskaźników i mierników ich opisu, identyfikacji i charakterystyki a także doboru w odniesieniu do gospodarstw domowych. Artykuł ma charakter studium metodologicznego w odniesieniu do podjętych kwestii.