Justyna Majewska, Anna Ojrzynska, Grazyna Trzpiot, Przejscie zdrowotne w swietle starzejacego sie spoleczenstwa - wybrane aspekty

Celem artykułu jest analiza kształtowania się stanu zdrowia i przyczyn umieralności osób w wieku 70+ w Polsce w odniesieniu do ogólnej teorii starzenia się społeczeństwa. Dokonano analizy zmian potencjalnie utraconych lat przeżytych w dobrym zdrowiu w zależności od wybranych zmiennych społeczno-ekonomicznych mających wpływ na postęp medyczny, który pozwala na zatrzymanie lub spowolnienie rozwoju wielu chorób oraz opóźnienie występowania ciężkich objawów choroby. Prowadzone w artykule analizy mają na celu udzielenie odpowiedzi na dwa zasadnicze problemy badawcze: (1) jakie zmiany w liczbie lat życia w zdrowiu, które zostały utracone z powodu życia przez lata z chorobą oraz utracone w związku z przedwczesnym zgonem można zaobserwować na przestrzeni ostatnich lat w Polsce? (2) czy kobiety i mężczyźni w Polsce przeszli z drugiej do trzeciej fazy przejścia zdrowotnego?