9. Rafał Bielawski, Umiejscowienie komórki controllingu w przedsiębiorstwie

Artykuł dotyczy problematyki umiejscowienia komórki controllingu w przedsiębiorstwie
The Position of a Controlling Cell in a Company
This article deals with the problem of the position of a controlling cell in
a company


PhD Rafał Bielawski, assistant professor, Jan Kochanowski University in Kielce