Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 2/2018

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY – ASPEKTY EKONOMICZNE,
SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWO–TECHNICZNE
W WYMIARACH GLOBALNYM, KRAJOWYM I REGIONALNYM

Redakcja czasopisma załącza robocze wersje spisów treści obu tomów numeru 2/2018.

Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 2/2018 - okładka