Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 3/2017, II

W roku 2017 obchodzony jest jubileusz 115-lecia powstania Banku Spółdzielczego
w Kielcach. To znakomita okazja do prezentacji znaczącego dorobku Banku,
dorobku mającego wymiar nie tylko ekonomiczny, ale i społeczny. Bank Spółdzielczy
w Kielcach wpisuje się do rzędu instytucji, które pomagając ludności,
pozwoliły przetrwać Polakom w okresie zaborów, a później w wolnej Polsce budować
podstawy narodowej gospodarki. Wspólnie z tym jubileuszem świętowane
są obchody 65-lecia powstania w Kielcach Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Oba te jubileusze łączy osoba profesora Edwarda Taylora. Taylor –
jeden z najwybitniejszych polskich ekonomistów urodził się w Kielcach, tu ukończył
gimnazjum rządowe (obecne im. S. Żeromskiego) a w czasie wojny, wypędzony
przez Niemców z Poznania wykładał w konspiracyjnym Uniwersytecie
Ziem Zachodnich w Kielcach. Studia te organizowane były przez Katolicki Uniwersytet
Lubelski. Profesor Edward Taylor ze spółdzielczości stworzył dyscyplinę
naukową. Udzielał się w ruchu spółdzielczym, współtworzył Towarzystwo Ekonomistów
i Statystyków Polskich, późniejsze Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Przedstawiając w niniejszej publikacji dorobek bankowości spółdzielczej i polskiej
myśli ekonomicznej nie sposób nie zwrócić uwagi na dokonania na tym polu prac
profesora Edwarda Taylora. Mamy nadzieję, że w prezentowanych artykułach będzie
można odnaleźć wiele ze wskazówek profesora Taylora w dziele krzewienia
i rozwoju ekonomii oraz doskonalenia instytucji, w tym banków spółdzielczych.

Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 3/2017, II - okładka