Archiwum publikacji

UJK

“Miscellanea Oeconomicae” is an academic journal, which has been published since 1996 by the Faculty of Law, Administration and Management of Jan Kochanowski University in Kielce. This volume Security and International Relations in the North is the fourth project of Miscellanea Oeconomicae written wholy in English.
The aim of this book is to define current and future challenges and opportunities that involve broad sense of...

czytaj artykuły on-line
UJK

Badania empiryczne rzeczywistych procesów podejmowania decyzji stały się podstawą do opracowania behawioralnej teorii organizacji. Wynika z nich, że ludzie przy podejmowaniu decyzji nie koniecznie kierują się postulatami wynikającymi z teorii decyzji racjonalnych. Ponadto dostrzeżono, iż na podejmowane decyzje duży wpływ ma otoczenie decydenta. Przyjmując powyższe założenia behawioryści odrzucają powszechnie przyjęte w ekonomii założenie o dążeniu...

czytaj artykuły on-line
UJK

W roku 2017 obchodzony jest jubileusz 115-lecia powstania Banku Spółdzielczego w Kielcach. To znakomita okazja do prezentacji znaczącego dorobku Banku, dorobku mającego wymiar nie tylko ekonomiczny, ale i społeczny. Bank Spółdzielczy w Kielcach wpisuje się do rzędu instytucji, które pomagając ludności, pozwoliły przetrwać Polakom w okresie zaborów, a później w wolnej Polsce budować podstawy narodowej gospodarki. Wspólnie z tym jubileuszem świętowane są...

czytaj artykuły on-line
UJK

Wstęp do numeru 3/2017 Miscellanea Oeconomicae, który poświęcony jest problematyce pomiaru jakości życia, pragnę w imieniu Redakcji oraz Komitetu Naukowego Wydawnictwa, rozpocząć od złożenia podziękowań dla wszystkich Autorów nadesłanych artykułów. Celem aktualnego wydania czasopisma jest prezentacja wykorzystania wyników badań empirycznych oraz studiów o charakterze literaturowym i metodologicznym w pomiarze złożonej i wieloaspektowej kategorii...

czytaj artykuły on-line
UJK

TOM II
Kolejna część dyskusji (czwarta) związana jest z procesami zrównoważonego rozwoju oraz inkluzywną gospodarką z perspektywy jednostek terytorialnych. Punktem wyjścia są tu rozważania dotyczące jednego z instrumentów proinkluzynej polityki państwa – planowania przestrzennego i podziału terytorialnego państwa („Podział terytorialny państwa oraz planowanie przestrzenne jako narzędzia (instrumenty) (pro)inkluzywnej polityki...

czytaj artykuły on-line
UJK

Rozwój zrównoważony – inkluzywna gospodarka i społeczeństwo w wymiarach regionalnym, krajowym i globalnym

Istotę zrównoważonego rozwoju stanowi dążenie do godzenia racji ekonomicznych i społecznych z ekologicznymi w długookresowym procesie rozwoju społeczno-gospodarczego. Jest on opisywany najczęściej w duchu Raportu z 1987 r. pt. „Nasza Wspólna Przyszłość” Komisji Brundtlanda (Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju...

czytaj artykuły on-line