Archiwum publikacji

UJK

Oddajemy w ręce naszych czytelników kolejny numer Miscellanea Oeconomicae. Utrzymany on został w konwencji, której uzasadnienie sformułowano we wstępie do wydania poprzedniego. Wydaje się, iż przyjęta formuła została zaakceptowana, przynajmniej przez tych, którzy chcą właśnie tu publikować swoje artykuły. Wyrazem tego jest spora ilość artykułów dotykających problemów z pogranicza gospodarki – zarządzania – socjologii.
Artykuły...

czytaj artykuły on-line
UJK

Oddajemy w ręce naszych czytelników kolejny numer Miscellanea Oeconomicae o nieco innym charakterze niż kilka wcześniejszych wydań. Zmiany dotyczą przede wszystkim rozszerzonej problematyki artykułów oraz wprowadzenia odrębnej część artykułów w języku angielskim.
Wydanie zawiera również nieco większą ilość artykułów pisanych przez studentów, wynika to z ogólnospołecznej tendencji do angażowania młodych ludzi w działalność naukową i społeczną....

czytaj artykuły on-line
UJK

W miarę rozwoju gospodarki rynkowej procesy zarządzania stają się coraz bardziej złożone z uwagi na turbulencje otoczenia i trudności w funkcjonowaniu organizacji. Szczególnie istotne jest trafne podejmowanie decyzji i kierowanie realizacją w warunkach zagrożenia otoczenia. Ogromne trudności piętrzą się przed decydentami w doborze właściwych środków i metod, które nie zawsze prowadzą do optymalizacji.
Gospodarowanie zasobami w organizacji staje...

czytaj artykuły on-line
UJK

Wydanie specjalne: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, jest efektem ogromnego zainteresowania problematyką rozwoju regionalnego. Ogromna ilość, bardzo ciekawych artykułów, dotyczących tej problematyki, jak napłynęła do pierwszego, w bieżącym roku, numeru periodyku zmusiła niejako jego redakcję, do przygotowania wydania specjalnego.
Rozwój regionów jest problemem niezmiernie istotnym ze względów, na które zwrócono uwagę we wstępie do...

czytaj artykuły on-line
UJK

Region to umownie wydzielony, względnie jednorodny obszar, różniący się od terenów sąsiednich cechami naturalnymi bądź nabytymi na przestrzeni dziejów. Cechy różnicujące regiony można podzielić na dwie grupy – naturalne i antropogeniczne. Te drugie związane są najczęściej z odrębnością kulturową, językową lub religijną ludności zamieszkującej dany obszar geograficzny oraz specyficznymi cechami lokalnej gospodarki, wynikającymi z geograficznego...

czytaj artykuły on-line
UJK

"Działalność każdego przedsiębiorcy uwarunkowana jest otoczeniem w jakim
przyszło mu funkcjonować. Od mentalności lokalnych społeczeństw oraz poziomu
cywilizacyjnego regionu zależy nie tylko rodzaj i jakość oferowanych dóbr, ale
również efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i sposoby produkcji. Z drugiej
zaś strony organizacje gospodarcze inspirują przemiany społeczne, zapotrzebowanie
na nowe dobra oraz prowadzą...

czytaj artykuły on-line