Archiwum publikacji

UJK

Inspiracją do powstania tej monografii była dyskusja podczas obchodów sto dziesiątej rocznicy kierowania hutą w Ostrowcu Świętokrzyskim (wtedy zwanym Kieleckim) przez współtwórcę nauk organizacji i zarządzania Karola Adamieckiego. Zainteresowaniem cieszyły się problemy aktualności w czasach nam współczesnych pionierskich teorii organizacji pracy. Padały pytania, o istotę tej teorii, o jej rozwój, o jej interdyscyplinarność. W końcu o pytanie, na ile i...

czytaj artykuły on-line
UJK

Oddajemy w ręce naszych czytelników kolejny numer Miscellanea Oeconomicae.
Utrzymany on został w dotychczasowej konwencji. Wydaje się, iż przyjęta
formuła została zaakceptowana, przynajmniej przez tych, którzy chcą właśnie tu
publikować swoje artykuły. Wyrazem tego jest spora ilość artykułów dotykających
problemów z pogranicza gospodarki – zarządzania – socjologii.

czytaj artykuły on-line
UJK

Wstęp
Aktualne wydanie czasopisma dotyka problemów: zarządzania regionem, społecznościami lokalnymi i przedsiębiorstwem. Ponadto wydzielono grupę artykułów dotyczących zarządzania finansami, zarówno w odniesieniu do gospodarki kraju, jak i funkcjonowania organizacji. W tej części znalazły się również dwa artykuły dotyczące gospodarki naszych sąsiadów – Ukrainy. Aktualne wydanie zawiera szereg artykułów opisujących narzędzia wspomagające...

czytaj artykuły on-line
UJK

Aktualne wydanie periodyku, już niemal tradycyjnie, dotyka problemów: zarządzania regionem, przedsiębiorstwem i współzależności rozwoju gospodarczego i regionalnego. Głównym motywem przewijającym się przez większość artykułów jest rola człowieka jako kreatora i inicjatora zmian zachodzących w stosunkach społecznych i gospodarczych. Związki między szeroko rozumianą kulturą społeczności a zachowaniami gospodarczymi dostrzegał już Max Weber...

czytaj artykuły on-line
UJK

Oddajemy w ręce naszych czytelników kolejny numer Miscellanea Oeconomicae. Utrzymany on został w konwencji, której uzasadnienie sformułowano we wstępie do wydania poprzedniego. Wydaje się, iż przyjęta formuła została zaakceptowana, przynajmniej przez tych, którzy chcą właśnie tu publikować swoje artykuły. Wyrazem tego jest spora ilość artykułów dotykających problemów z pogranicza gospodarki – zarządzania – socjologii.
Artykuły...

czytaj artykuły on-line
UJK

Oddajemy w ręce naszych czytelników kolejny numer Miscellanea Oeconomicae o nieco innym charakterze niż kilka wcześniejszych wydań. Zmiany dotyczą przede wszystkim rozszerzonej problematyki artykułów oraz wprowadzenia odrębnej część artykułów w języku angielskim.
Wydanie zawiera również nieco większą ilość artykułów pisanych przez studentów, wynika to z ogólnospołecznej tendencji do angażowania młodych ludzi w działalność naukową i społeczną....

czytaj artykuły on-line