Archiwum publikacji

UJK

Introduction
“Miscellanea Oeconomicae” is an academic journal, which has been published since 1996 by the Faculty of Management and Administration of the Jan Kochanowski University in Kielce. Currently, the editor-in-chief of the journal is the head of the Institute of Management at the university, Professor Andrzej Szplit.
This volume is the first volume of “Miscellanea Oeconomicae” written wholly in English. It...

czytaj artykuły on-line
UJK

W bieżącym roku mija 50 lat od utworzenia w Kielcach Punktu Konsultacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – wtedy Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Było to możliwe wskutek uzgodnień między władzami województwa kieleckiego a kierownictwem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Na ich podstawie 30 września 1964 roku została podpisana umowa umożliwiająca kształcenie w Kielcach ekonomistów z wyższym wykształceniem z tytułem zawodowym...

czytaj artykuły on-line
UJK

Inspiracją do powstania tej monografii była dyskusja podczas obchodów sto dziesiątej rocznicy kierowania hutą w Ostrowcu Świętokrzyskim (wtedy zwanym Kieleckim) przez współtwórcę nauk organizacji i zarządzania Karola Adamieckiego. Zainteresowaniem cieszyły się problemy aktualności w czasach nam współczesnych pionierskich teorii organizacji pracy. Padały pytania, o istotę tej teorii, o jej rozwój, o jej interdyscyplinarność. W końcu o pytanie, na ile i...

czytaj artykuły on-line
UJK

Oddajemy w ręce naszych czytelników kolejny numer Miscellanea Oeconomicae.
Utrzymany on został w dotychczasowej konwencji. Wydaje się, iż przyjęta
formuła została zaakceptowana, przynajmniej przez tych, którzy chcą właśnie tu
publikować swoje artykuły. Wyrazem tego jest spora ilość artykułów dotykających
problemów z pogranicza gospodarki – zarządzania – socjologii.

czytaj artykuły on-line
UJK

Wstęp
Aktualne wydanie czasopisma dotyka problemów: zarządzania regionem, społecznościami lokalnymi i przedsiębiorstwem. Ponadto wydzielono grupę artykułów dotyczących zarządzania finansami, zarówno w odniesieniu do gospodarki kraju, jak i funkcjonowania organizacji. W tej części znalazły się również dwa artykuły dotyczące gospodarki naszych sąsiadów – Ukrainy. Aktualne wydanie zawiera szereg artykułów opisujących narzędzia wspomagające...

czytaj artykuły on-line
UJK

Aktualne wydanie periodyku, już niemal tradycyjnie, dotyka problemów: zarządzania regionem, przedsiębiorstwem i współzależności rozwoju gospodarczego i regionalnego. Głównym motywem przewijającym się przez większość artykułów jest rola człowieka jako kreatora i inicjatora zmian zachodzących w stosunkach społecznych i gospodarczych. Związki między szeroko rozumianą kulturą społeczności a zachowaniami gospodarczymi dostrzegał już Max Weber...

czytaj artykuły on-line