Archiwum publikacji

UJK

Pojęcie logistyka robi zawrotną karierę zarówno w praktyce biznesowej, jak i nauce. A przecież jej wyodrębnienie z dotychczasowej praktyki gospodarczej nastąpiło stosunkowo niedawno. Pomimo tak dynamicznej kariery, pojęcie to nie doczekało się jeszcze jednolitej i powszechnie uznawanej definicji precyzującej obszar jej zainteresowań.
Analiza wielu ogólnie przyjętych definicji logistyki wskazuje, że jest to proces planowania, realizacji i kontroli...

czytaj artykuły on-line
UJK

Burzliwy charakter przemian politycznych i gospodarczych zachodzących w otoczeniu globalnym każe bez ustanku ponawiać próby ich rozpoznawania, opisu i interpretacji. Współczesna nauka ekonomii dostarcza narzędzi do analizy wpływu tych przemian na funkcjonowanie państw, organizacji integracji regionalnej, organizacji między- i pozarządowych, przedsiębiorstw, a w końcu społeczeństw i jednostek ludzkich. Bezpośrednich i pośrednich efektów tych nowych czytaj artykuły on-line

UJK

W 1955 roku prof. C.N. Parkinson opublikował w „The Economist” żartobliwie – szyderczy tekst opisujący funkcjonowanie biurokracji w Wielkiej Brytanii. Głoszone w nim tezy poparte były wnikliwymi badaniami historycznymi nad ewolucją administracji. Trzy lata później C.N. Parkinson opublikował w USA i Wielkiej Brytanii książkę: Prawo Parkinsona, czyli w pogoni za postępem, która natychmiast stała się bestsellerem.
Prawo to w...

czytaj artykuły on-line
UJK

Wstęp do aktualnego wydania czasopisma pragniemy, w imieniu Redakcji i Komitetu Naukowego, rozpocząć od złożenia podziękowań wszystkim Autorom nadesłanych prac. Dynamicznie powiększająca się ich liczba świadczy o wzroście popularności czasopisma. Jednakże, często ze wzrostem ilościowym następuje jakościowy spadek. W tym jednak przypadku jesteśmy bardzo mile zaskoczeni i wdzięczni Autorom za dbałość o wysoką wartość metodyczną i merytoryczną przesyłanych...

czytaj artykuły on-line
UJK

Introduction
“Miscellanea Oeconomicae” is an academic journal, which has been published since 1996 by the Faculty of Management and Administration of the Jan Kochanowski University in Kielce. Currently, the editor-in-chief of the journal is the head of the Institute of Management at the university, Professor Andrzej Szplit.
This volume is the first volume of “Miscellanea Oeconomicae” written wholly in English. It...

czytaj artykuły on-line
UJK

W bieżącym roku mija 50 lat od utworzenia w Kielcach Punktu Konsultacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – wtedy Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Było to możliwe wskutek uzgodnień między władzami województwa kieleckiego a kierownictwem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Na ich podstawie 30 września 1964 roku została podpisana umowa umożliwiająca kształcenie w Kielcach ekonomistów z wyższym wykształceniem z tytułem zawodowym...

czytaj artykuły on-line