Archiwum publikacji

UJK

Wstęp do numeru 4/2015, tom I Miscellanea Oeconomicae, który poświęcony jest problematyce zintegrowanego podejścia do polityki spójności, pragnę w imieniu Redakcji oraz Komitetu Naukowego Wydawnictwa, rozpocząć od złożenia podziękowań dla wszystkich Autorów nadesłanych opracowań. Celem aktualnego wydania czasopisma jest prezentacja wykorzystania wyników badań statystycznych, w szczególności z obszaru badań statystyki publicznej, dla ewaluacji i...

czytaj artykuły on-line
UJK

Minęło 20 lat od wejścia w życie ustawy o rachunkowości. Czas ten jest okazją do wymiany doświadczeń z zakresu teorii i praktyki rachunkowości, do przypomnienia przesłanek, leżących u podstaw zawartych w jej regulacjach. Zawartość ustawy rozwiązuje wiele problemów związanych z gospodarką, ujęciem oraz wyceną majątku, a także przedstawieniem sytuacji finansowej podmiotów w niej funkcjonujących. Rozwiązania rachunkowości podlegają ciągłej ewolucji,...

czytaj artykuły on-line
UJK

Pojęcie logistyka robi zawrotną karierę zarówno w praktyce biznesowej, jak i nauce. A przecież jej wyodrębnienie z dotychczasowej praktyki gospodarczej nastąpiło stosunkowo niedawno. Pomimo tak dynamicznej kariery, pojęcie to nie doczekało się jeszcze jednolitej i powszechnie uznawanej definicji precyzującej obszar jej zainteresowań.
Analiza wielu ogólnie przyjętych definicji logistyki wskazuje, że jest to proces planowania, realizacji i kontroli...

czytaj artykuły on-line
UJK

Burzliwy charakter przemian politycznych i gospodarczych zachodzących w otoczeniu globalnym każe bez ustanku ponawiać próby ich rozpoznawania, opisu i interpretacji. Współczesna nauka ekonomii dostarcza narzędzi do analizy wpływu tych przemian na funkcjonowanie państw, organizacji integracji regionalnej, organizacji między- i pozarządowych, przedsiębiorstw, a w końcu społeczeństw i jednostek ludzkich. Bezpośrednich i pośrednich efektów tych nowych czytaj artykuły on-line

UJK

W 1955 roku prof. C.N. Parkinson opublikował w „The Economist” żartobliwie – szyderczy tekst opisujący funkcjonowanie biurokracji w Wielkiej Brytanii. Głoszone w nim tezy poparte były wnikliwymi badaniami historycznymi nad ewolucją administracji. Trzy lata później C.N. Parkinson opublikował w USA i Wielkiej Brytanii książkę: Prawo Parkinsona, czyli w pogoni za postępem, która natychmiast stała się bestsellerem.
Prawo to w...

czytaj artykuły on-line
UJK

Wstęp do aktualnego wydania czasopisma pragniemy, w imieniu Redakcji i Komitetu Naukowego, rozpocząć od złożenia podziękowań wszystkim Autorom nadesłanych prac. Dynamicznie powiększająca się ich liczba świadczy o wzroście popularności czasopisma. Jednakże, często ze wzrostem ilościowym następuje jakościowy spadek. W tym jednak przypadku jesteśmy bardzo mile zaskoczeni i wdzięczni Autorom za dbałość o wysoką wartość metodyczną i merytoryczną przesyłanych...

czytaj artykuły on-line