Archiwum publikacji

UJK

Pojęcie ładu zintegrowanego, choć obecne w debacie publicznej i rozważaniach naukowych od co najmniej dwóch dekad, nie jest w sposób jednoznaczny i ostateczny zdefiniowane. Najczęściej oznacza ono „łączenie w jedną spójną i niesprzeczną całość ładów: społecznego, instytucjonalnego - prawnego, ekonomicznego, środowiskowego i przestrzennego”. I dalej za T. Borysem należy dodać, iż jest „benchmarkingowym wzorcem rozwoju, pozytywnym stanem...

czytaj artykuły on-line
UJK

Około pięćset lat przed Chrystusem, Heraklit z Efezu (540-480 p.n.e.) wygłosił słynne słowa: panta rei (wszystko płynie, nic nie jest stałe). Stanowią one aforystyczne ujęcie teorii zmienności zwanej wariabilizmem. Według niej najważniejszą cechą każdego bytu jest ciągłe stawanie się i przemijanie, będące wynikiem nieprzerwanego ścierania się przeciwieństw. Dla Heraklita i całej rzeszy uczonych, aż do połowy XIX wieku, czas był czymś absolutnym,...

czytaj artykuły on-line
UJK

“Miscellanea Oeconomicae” is an academic journal, which has been published since 1996 by the Faculty of Management and Administration of Jan Kochanowski University in Kielce. Currently, the editor-in-chief of the journal is the head of the Institute of Management at the university – Professor Andrzej Szplit.
This volume THE NORTH IN THE WORLD OF ECONOMY AND POLITICS is the second project of Miscellanea Oeconomicae written wholly...

czytaj artykuły on-line
UJK

Wstęp do numeru 4/2015, tom I Miscellanea Oeconomicae, który poświęcony jest problematyce zintegrowanego podejścia do polityki spójności, pragnę w imieniu Redakcji oraz Komitetu Naukowego Wydawnictwa, rozpocząć od złożenia podziękowań dla wszystkich Autorów nadesłanych opracowań. Celem aktualnego wydania czasopisma jest prezentacja wykorzystania wyników badań statystycznych, w szczególności z obszaru badań statystyki publicznej, dla ewaluacji i...

czytaj artykuły on-line
UJK

Minęło 20 lat od wejścia w życie ustawy o rachunkowości. Czas ten jest okazją do wymiany doświadczeń z zakresu teorii i praktyki rachunkowości, do przypomnienia przesłanek, leżących u podstaw zawartych w jej regulacjach. Zawartość ustawy rozwiązuje wiele problemów związanych z gospodarką, ujęciem oraz wyceną majątku, a także przedstawieniem sytuacji finansowej podmiotów w niej funkcjonujących. Rozwiązania rachunkowości podlegają ciągłej ewolucji,...

czytaj artykuły on-line
UJK

Pojęcie logistyka robi zawrotną karierę zarówno w praktyce biznesowej, jak i nauce. A przecież jej wyodrębnienie z dotychczasowej praktyki gospodarczej nastąpiło stosunkowo niedawno. Pomimo tak dynamicznej kariery, pojęcie to nie doczekało się jeszcze jednolitej i powszechnie uznawanej definicji precyzującej obszar jej zainteresowań.
Analiza wielu ogólnie przyjętych definicji logistyki wskazuje, że jest to proces planowania, realizacji i kontroli...

czytaj artykuły on-line